Giới-Thiệu LĐQT BĐ-SLC
Chi-Nhnh
Việt-Nam
Tổ ường Hệ Phi Bnh-ịnh Sa-Long-Cương
137/43 Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP/HCM, Việt-Nam

V ường Trung-Tm Bnh-ịnh Sa-Long-Cương
Nh Văn-Ha Thanh-Nin, TP/HCM 
04 Phạm-Ngọc-Thach, Quận 1 TP/HCM, Việt-Nam.
Phụ-Trch:
     V Sư L văn Vn hướng dẩn.
     Email vanslc2003@yahoo.com


V ường 2
Cha Phước Hải, Quận Bnh Thạnh, TP/HCM, Việt-Nam.

V ường 3
Phng Thể Dục Thể Thao, Quận 6, TP/HCM, Việt-Nam.

Phn-Khoa V-Thuật Cổ Truyền Bnh-ịnh Sa-Long-Cương
ại-Học Hồng-Bng, TP/HCM, Việt-Nam.

Phụ-Trch:
     V Sư L văn Vn hướng dẩn.
     Email vanslc2003@yahoo.com


Gia-N-Đại (Canada)
Hội i Hữu Mn Sinh Bnh-ịnh Sa-Long-Cương Montral
Trang WEB chnh: www.salongcuong.ca

Phụ-Trch:
     V Sư Trần Trọng Hiếu.
     Email: Hieutran02@yahoo.com

     V Sư Nguyễn Chu Thiện.
     Email: Thiennc@yahoo.com

     Huấn luyện Vin Mai Pht Tr.
     Email: Mait@grics.qc.ca


-Đại-Lợi (Italy)
V đường Bnh-Định Sa-Long-Cương Italia
Trang WEB chnh: www.salongcuong.it

Phụ-Trch:
     V Sư Lưu Van Trọng
     Email: trong_slc@yahoo.it hoặc vosuluuvantrong@yahoo.it


Hoa-Kỳ (USA)
on V-Thuật Cổ-Truyền Việt-Nam  Bnh-ịnh Sa-Long-Cương
Cha Linh-Sơn, Austin, Texas
Trang WEB chnh: www.salongcuong.org

Phụ-Trch:
     V sư Trần ph Hữu.
     Email: huutran90@yahoo.com


V ường Bnh ịnh Sa Long Cương Minesota
Phụ-Trch:
     V sư Ng Nguyn ức.
     Email: ducnguyenngo49@msn.com
English | Franaise | Trang Gốc